Frisörlinjen och "fordon" populära program

Nu är de preliminära antagningsbeskeden för gymnasieskolorna i Eskilstuna och Nyköping klara. I Eskilstuna är frisörlinjen den mest populära utbildningen och i Nyköping är det fordonsprogrammet som flest söker till. I juni kommer alla elever att få besked om vilken gymnasieutbildning de kommit in på.