Fängelse för grov kvinnofridskränkning

En utländsk kvinna i länet utsattes för systematisk misshandel och grova sexuella övergrepp i över två års tid, i sitt eget hem, av sin egen svenske man. Idag fick han sitt straff, tre års fängelse.