Mindre EU-bidrag i framtiden om regeringen får bestämma

Det är dags att i vart fall de rika EU-länderna tar ett större nationellt ansvar fö ratt utjämna regionala skillnader.

Det är därför den svenska regeringen driver linjen att EU:s strukturfonder måste stramas åt avsevärt, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing, som besökte Åre i dag.

Hon tror inte att det riskerar leda till en större polarisering mellan stad och landsbygd, i Sverige.

Men regeringens vilja att dra ner på EU:s strukturfonder möts med oro och skepcis från många håll ute i glesbygdskommunerna.

En av de som varnar för följderna är Ulrica Messings partikamrat, kommunalrådet i Östersund, socialdemokraten Jens Nilsson.