Fet östersjöfisk ökar risken för sämre spermakvalitet

Män som äter mycket fet Östersjöfisk riskerar att få sämre spermakvalitet. Det visar en avhandling gjord vid Centrum för Yrkes- och miljömedicin i Lund.

Yrkesfiskare i Östersjön är högexponerade för miljögiftet PCB - ett ämne som sedan länge är förbjudet att använda i Sverige men som ändå fortsätter att läcka ut i miljön.

PCB:n lagras framför allt i fet östersjöfisk som lax och strömming, som yrkesfiskare och andra storkonsumenter sedan får i sig.

Studien visar att de högexponerade yrkesfiskarna i genomsnitt hade 21 procent skadade spermier vilket är den nivå där männens fertilitet börjar påverkas - om mer än 30 procent är skadade kan männen bli helt ofruktsamma.

Spermierna hade dels sämre rörlighet än normalt men hade också skador på DNA.

Även om PCB alltså fortsätter att spridas i miljön och det dessutom finns gott om lagrade gamla försyndelser så har det trots allt skett en minskning i utsläppen, menar miljögiftsforskare Anna Rignell-Hydbom