Ingen sammanslagning av fackförbund

Det blir ingen sammanslagning mellan fackförbunden Metall och Industrifacket. Styrelsen för Industrifacket har överraskande beslutat att säga nej. Något som gladde vissa.

Bland annat har förbunden inte kunnat enas om hur medlemsförsäkringarna ska se ut. Det är förbundets överstyrelse som ska fatta det slutligt beslutet och det sker i nästa vecka. De båda fackförbundens kongresser har redan sagt ja till en sammanslagning. Industrifackets förbundsstyrelse anser heller inte att det föreslagna systemet för anslag och avgifter till förbundets avdelningar är tillfredsställande.