Inget storförbund - Industrifacket backar

Industrifacket säger nu troligen nej till planerna på att gå ihop med och Metall och bilda ett nytt storförbund. De två facken har inte kunnat enas på flera viktiga punkter.

– Efter en helhetsbedömning som förbundsstyrelsen har gjort av alla de förslag som ligger inför beslut, så bestämde man sig för att rekommenderade överstyrelsen att säga nej till ett nytt förbund, säger Industrifackets förbundsordförande Leif Ohlsson.

Skulle bli näst störst i Sverige
Det skulle bli ett nytt storförbund, näst störst i landet efter Kommunal, med runt 460 000 medlemmar. Men nu spricker planerna.

Enligt Leif Ohlsson så kommer Industrifackets överstyrelse att gå på förbundsstyrelsen rekommendation och avbryta samarbetsplanerna.

Bakom idén om ett nytt storförbund ligger inte minst de kärvare ekonomiska tiderna för facken med minskat antal medlemmar. Genom att gå samman skulle de stora besparingarna kunna göras.

Ett annat argument var att de två tillsammans skulle bli en starkare röst i svensk politik. En av dem som hårdast drivit samgåendeplanerna är Metalls ordförande Göran Jonsson.

En samlad bedömning fällde förslaget
Men det har inte gått att jämka de olika viljorna säger nu Industrifackets förbundsordförande som menar att det var en samlad bedömning av ett samgående som fällt förslaget.

Två av de viktigaste punkterna som Industrifacket inte kunde svälja gällde hur den tänkta beslutsorganisationen skulle se ut och medlemmarnas försäkringar.

– Vi har inte nått så långt att vi hittat en gemensam nämnare, säger Leif Ohlsson.

Men varför har ni inte kunnat jämka samma på något sätt och hitta en lösning?

– Vi kom inte överens om hur mycket pengar av avgiften som ska gå till en medlemsförsäkring, hur försäkringen ska utformas och om den ska vara generell, alltså lika för alla, säger Industrifackets ordförande Leif Ohlsson.

Sören Granath
soren.granath@sr.se