Ovanlig Vattenfallstämma

Det var en i flera bemärkelser ovanlig stämma på tisdagen. Medierna fick rätt att spela in ljudet och stämman sändes direkt över Internet. Deltagarna på stämman, som ju inte har rösträtt, fick ändå ställa frågor till Vattenfalls ledning.

PÅ:

Bolagsstämma idag i statliga energijätten Vattenfall.

Stämman direkt-internet-sändes, och dom som var där fick ställa frågor ti

Det var ungefär 400 representater för svenska folket som hade kommi till Berns för att vara med på stämman, efter annonser i dagspress och busshållplatser och tunnelbana.

Men också representanter för tyska miljörörelsen och byinvånare fårn byn som hotas av kolbrytningen i östra Tyskland.

Och så nästan hela den svenska miljörörelsen, både den parlamentariska och den utomparlamentariska.

Utanför Berns demonstrerade Greenpeace och Naturskyddsföreningen och umgicks vant med journlisterna och fotograferna.

Det var mycket som var emot Vattenfall med andra ord den här dagen.

Det som möjligen talade för var vinsten för det första kvartalet, upp 20,7 procent till 9,2 miljarder kronor. Merparten av vinsten kommer från verksamheten i Tyskland.

Bolagsstämman godkände en förändring av skrivningen i bolagsordningen som innebär att Vattenfall nu ges uppgiften att vara ledande i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning.

Vilket fick den ende ägarrepresentanten, statsekreterare Sven-Eric Söder, att svara kritikerna, bland annat miljöpartiets Peter Eriksson, som ju hävdar att det går för långsamt med omställningen.

Efter en och en halv timme var stämman formellt över, men sedan vidtog något ovanligt, nämligen att stämman övergick i en öppen utfrågning av Vattenfalls ledning.

Nu var det inte så många vanliga representanter för ägarna svenska folket som tog till orda, utan det var dom som stått utanför och demonstrerat först som fick chansen nu.

För Vattenfalls VD Lars Josefsson, som för övrigt fick sänkt lön, från 10 till 7 miljoner, är trycket på bolaget från politsikt håll något han lärt sig leva med säger han.

Tommy Fredriksson

tommy.fredriksson@sr.se