Statsbidrag ska rädda öppna förskolan

De öppna förskolorna i Sverige blir allt färre. Det handlar om de förskolor dit föräldrar som är hemma med sina barn kan gå till på dagarna. Men nu kan även de öppna förskolorna ta del av den vanliga förskolans statsbidrag.

För att få kommunerna att satsa på öppna förskolor har regeringen beslutat att det årliga statsbidrag på en halv miljard kronor, som sedan 2002 gynnat förskolor och fritidshemmens personal, nu också ska kunna nå de öppna förskolornas anställda.

– Förskola och fritidshem har fått använda de pengarna till att anställa eller kompetensutveckla sin personal. Nu inkluderar vi öppna förskolan också som målgrupp, säger förskoleminister Lena Hallengren.

Hur vet man att pengarna kommer att nå öppna förskolan?

– Det finns ingen garanti. Det är en tråkig utveckling att det finns kommuner som inte har öppna förskolor alls. Men de kommuner som är utan och som inte har något annat skäl än ekonomiska, ger de här pengarna dem nu en möjlighet att behålla en öppen förskola, säger hon.

Tidigare miljardsatsning
Enligt Lena Hallengren är det den tidigare kända satsningen på två miljarder kronor till förskolorna i landet som nu gör det möjligt för regeringen att ge kommunerna friheten att satsa på de öppna förskolorna dit barn och föräldrar som är hemma på dagarna kan gå.

Pengarna kan öppna för att exempelvis flytta någon enstaka personal från förskolan till den öppna förskolans verksamhet.

– Öppna förskolan är inte lika personalkrävande. En eller två tjänster kan vara avgörande för om öppna förskolan kan finnas kvar, eller om den kan starta upp, säger Lena Hallengren.

”Kommunerna vet om möjligheten”
Beslutet om att inkludera öppna förskolorna i statsbidraget togs för ett par månader sedan men Lena Hallengren kan inte svara på hur många kommuner som vet om förändringen.

– Alla våra kommuner tror jag har kunskap om den här möjligheten, säger förskoleminister Lena Hallengren.

Matilda Rangborg
matilda.rangborn@sr.se