Strandskyddet ökar i Bohuslän

Strandskyddet längs bohuskusten ökar, det beslutade Länsstyrelsen i dag.

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen bland annat att kustens unika värden, gör att fler områden än tidigare nu fått ett strandskydd på 300 meter. 

Syftet med strandskyddet är att alla ska ha rätt till stränderna enligt allemansrätten och dessutom vill man bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten.

Men i länets inland minskar strandskyddet på flera håll till 100 meter. I exempelvis Dalsland minskar strandskyddet vid ett tiotal sjöar.

Besluten om strandskydd kan överklagas till regeringen, men de nya gränserna gäller tills vidare även om de överklagas.