Anonyma faderskapstest

Osäkra pappor kan via ett svensk företag på internet ta reda på om barnen verkligen är deras egna i biologisk mening.
Allt sker anonymt, till skillnad mot faderskapstest gjorda med myndigheters medverkan där alla inblandade informeras. På företagets nätsidan utlovas full diskretion - det innebär i praktiken att vem som helst kan kan skicka in DNA från familjemedlemmar utan att tala om det. Enligt svensk lag är det dock endast rättsmedicinalverket vid rättsgenetiska institutet i Linköpings som i juridisk mening har rätt att fastställa ett faderskap. Där används blodtest och den läkare som utför testet är enligt lag skyldig att infomera båda vårdnadshavarna och också kräva legitimation i samband med provtagningen. Resultatet av ett anonymt test är därmed inte giltigt i domstol och kan alltså inte användas i faderskapsmål. Bertil Lindblom är professor vid rättsmedicinalverket och han är positiv till att privatpersoner kan få DNA-analyser utförda utan myndigheters inblandning. Däremot är han kritisk till att företaget inte följer den lagstiftning som gäller vid blodanalys, det vill säga att samtliga inblandade informerats.