Strid mellan fackförbunden om ambulansens villkor

2:12 min

Vårdförbundet är och har under hela förra veckans uppmärksammade rättegång varit kritiska mot att ambulanspersonal kan jobba dygn. Men nu riktar Alarm ambulansförbundet kritik mot Vårdförbundet för deras inställning till dygnstjänster, som de menar strider mot medlemmarnas åsikter.

– När Vårdförbundet går ut och säger hur människor ska arbeta förargar det många, säger Henrik Johansson ordförande Alarm ambulansförbundet, som också representerar ambulanspersonal.

Inför förra veckans uppmärksammade dom ville Vårdförbundet att det skulle bli slut med ambulanspersonal som jobbar ett helt dygn i sträck.

Men 6 av 10 av de som jobbar som ambulanssjuksköterskor vill ha kvar möjligheten att jobba dygn i områden med låg belastning, enligt Vårdförbundets egna enkät. Att då kämpa för att ta bort dygntjänster är att gå emot sina medlemmar.

– Det är inte någon som har tvingats in i dygn. Och det är facket som bär ansvar för det här. De har godkänt dygnen och då kan man inte komma i efterhand och säga att det är fel, säger Henrik Johansson.

På Vårdförbundet i Skaraborg är man medveten om att många medlemmar vill kunna jobba dygn. Samtidigt måste man titta på forskningen som säger att det är farligt för både personal och patienter med långa pass.

– Vi försöker lyssna på våra medlemmar. Men vi måste se till att man ska orka ett helt yrkesliv. Visar forskningen att det inte är bra att jobba hela dygn på grund av faran när man kör, och faran för att man inte ska fatta rätt beslut när det gäller patientvården, måste vi luta oss mot det. Vi resonerar med våra medlemmar, så vi kommer fram till en bra gyllene medelväg, säger Mariette Björk samordnaren på Vårdförbundet i Skaraborg

Lösningen idag är att dygnpass är förbjudna i Skaraborg. Men det är tillåtet att lägga två pass efter varandra så i praktiken kan man ändå jobba 24 timmar i sträck. Och det accepterar Vårdförbundet eftersom medlemmarna vill det.

– Vi har haft stor diskussion där vi diskuterat det, och kom fram till att vi låter det vara kvar såhär så länge, säger Mariette Björk samordnaren på Vårdförbundet i Skaraborg.