Klimatsmart satsning på elbilar

1:53 min

Norge har världsrekord i elbilar, 13 % av alla nybilar som säljs drivs med el. Den viktigaste orsaken är att norska elbilsköpare slipper höga avgifter och moms vilket kostat norska staten miljardtals kronor i minskade skatteintäkter. Men en ny forskarrapport visar att det här är ett lönsamt sätt att få ned klimatutsläppen på.

Överallt i Oslo susar de fram, splitternya elektriska bilar, som får köra i bussfilerna och där börjat bli ett hinder för kollektivtrafikens framkomlighet. Totalt finns det nu runt 40 000 elbilar i Norge. Köparna slipper en registreringsavgift på i medeltal 100 000 kronor och momsen på 25 procent. Dessutom betalar elbilsförarna ingen trängselavgift eller biljett på vägfärjorna och kan tanka gratis el på många offentliga parkeringar.

Mer än 2,3 miljarder kronor har elbilsrabatterna kostat norska statskassan hittills och skapat debatt om det är rätt använda skattemedel. Men en rapport från Transportøkonomisk institutt visar att för att få ned klimatutsläppen från den norska trafiken finns ingen billigare storskalig metod.

– Att det skulle finnas andra metoder inom transportsektorn som minskar koldioxidutsläppen med flera miljoner ton per år och till en så pass låg kostnad, det är jag säker på att det finns inte, säger forskaren Lasse Fridstrøm på Transportøkonomisk institutt.

För staten handlar det om minskade intäkter på mellan 400 och 2500 kronor per ton koldioxid enligt studien. Det är inte en fullständig samhällsekonomisk kalkyl som forskarna gjort, men om lika mycket pengar istället satsades på att bygga ut kollektivtrafiken, det skulle inte ge lika stor effekt, enligt Lasse Fridstrøm.

Däremot bör även laddhybridfordon få liknande typ av stöd som de rena elbilarna, för att ytterligare få ned klimatutsläppen från norska trafiken, anser han.

Jan-Eric Nilsson, som är professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, välkomnar den nya studien, men tycker inte att den svarar på om Sverige bör gå samma väg som Norge.

Vi har ett annat system utan höga registreringsavgifter, men istället en supermiljöbonus på 40 000 kronor. Till exempel skulle kraftigt höjda skatterna på bensin och diesel kunna vara effektivare här, enligt Jan-Eric Nilsson.

– Jag tycker att det är en gedigen och intressant rapport som tittar på frågor som inte är möjliga att överföra direkt till svenska förhållanden, säger Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid VTI.

Mer om effektiva sätt att byta ut bensin och diesel mot eldrift i olika länder blir det i Klotet idag kl. 13.35.

Referens:
Fridstrøm L. et al, Ressursøkonomisk regnskap for elektrifisering av bilparken, TØI rapport 1350/2014

Fridstrøm L. et al, Vegen mot klimavennlig transport,  TØI rapport 1321/2014