"Varför är ni oroliga, det blir ju billigare att tanka?"

6:35 min

Så sa OPEC:s generalsekreterare Abdallah Salem el-Badri till BBC, efter beskedet om att de ska fortsätta att framställa 30 miljoner fat om dagen, trots att oljepriset redan är lägre än det har varit på fyra år. Priset på råolja fortsätter att sjunka och börserna i flera länder har rasat efter beskedet att oljekartellen ska fortsätta producera olja i samma takt som tidigare. Hör Mikael Höök, forskare i globala energisystem vid Uppsala Universitet.