Varmare svenskt klimat märks i ny rapport

1:43 min

Den hittills milda hösten och på flera håll i landet frånvarande vintersäsongen är något som kan komma att bli allt vanligare i framtiden.

Det svenska klimatet har redan förändrats i takt med att den globala medeltemperaturen ökar, enligt en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

– Man märker av det dels genom att det har blivit varmare och mer nederbörd, men man märker också av det på att snösäsongen har blivit kortare i stora delar av landet och att vegetationsperioden, där det växer i Sverige, har blivit lite längre, säger klimatforskaren Erik Kjellström på SMHI.

SMHI har tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten tittat på en det svenska klimatet de senaste 20 åren och jämfört det med de föregående 30 åren och kunnat se dels att temperaturen ökat med närmare en grad och dels att vi fått mer nederbörd.

Man ser också att temperaturen i Sverige sedan 1800-talet ökat dubbelt så mycket i förhållande till den globala medeltemperaturens ökning. Det beror bland annat på att Sverige ligger så pass långt norrut och nära Arktis där förändringarna i temperatur märks av som tydligast.

Hur klimatet kommer se ut i framtiden beror helt på graden av mänsklig klimatpåverkan, enligt Erik Kjellström.

– För Sveriges del handlar det i det värsta scenariot om att årsmedeltemperaturen skulle kunna höjas i storleksordningen med 4 till 6 grader. I ett mer lindrigt scenario kan det handla om ungefär 1 eller 2 grader.

Det som krävs för att temperaturen inte ska öka mer är som vi tidigare hört att utsläppen minskar. De globala utsläppen behöver minskas med 40 till 70 procent till år 2050.

– Budskapet är att det går att göra någonting. Det som vi lyfter fram är att det kräver väldigt stora insatser och det krävs insatser globalt sett. Det krävs att internationellt samarbete fungerar och att alla länder bidrar till den här processen, säger Erik Kjellström på SMHI.