"Fossilfri fordonsflotta 2030 går inte"

6:28 min

Mattias Goldmann, VD för den gröna tankesmedjan Fores, och ledare av 2030-sekretariatet tycker det är bra att Frankrike och Norge går före med sina elbilsatsningar:

 – Jag tycker det är lysande! Jag var på Paris bilsalong för ett par veckor sedan och då var det lika spännande att titta på Autolib-bilarna utanför bilsalongen som den nya tekniken innanför. 

Ändå tycker han att Sverige bör ta en delvis annan väg.

– Vi behöver jobba med bilen, bränslet och beteendet och det här är ju just att skifta beteende. Att ha tillgång till bil, men inte äga bil lika mycket. Då blir det litet mindre ofta man tar bilen. Dessutom är det ju en elbil som har nollutsläpp i gatumiljö, vilket är väldigt bra.

Om du skulle väga bilen, bränslet och beteendet mot varandra, vilket är viktigast?

MG: -- På 2030- sekretariatet betonar vi alla tre lika mycket. Men beteendet är oftast roligast därför att så mycket händer av sig själv där: När man kopplar upp sig istället för att åka ner på jobbet, när man tittar på en film hemma istället för att åka fram och tillbaks till bion, då gör man en stor tjänst för omställningen till fossiloberoende, och samtidigt upplever man en ökad livskvalitet.

Vad skulle kunna driva på en utveckling med elbilspooler i Sverige?

MG: – Vi har en snabb omställning till bilpooler i Sverige. De ökar med ungefär 40 procent om året, men det är väldigt få av elbilspoolerna som är eldrivna, därför att man kan inte välja mellan hönan och ägget. Vi behöver båda två. Vi behöver fler elbilar och fler laddmöjligheter - publika sådana- för att vi ska få en snabb omställning.

Så det är en brist i Sverige? Det finns inte tillräckligt med laddstolpar än?

MG: – Man har haft en supermiljöbilspremie men egentligen ingen tydlig satsning på ladd- infrastrukturen. Det är klart att båda två behövs.

I Norge är var sjätte ny bil en elbil. Där ger man väldigt stora statliga subventioner och rabatter. Är det något liknande som skulle behövas här?

MG: – Norge har ju visat vägen. I Norge har de ungefär samma typ av klimat och samma backiga vägar som i Sverige. Så det är klart att kan de ha nästan femton procent av nybilsförsäljningen i elbilar så kan Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta där vi ska ha en bättre mix än norrmännen.

– De satsar ju enbart på el och det är inte särskilt smart därför vi har ju skogsavfall som bör bli biodiesel och etanol, vi har vårt hushållsavfall som bör bli biogas. Vi har också jättebra förutsättningar att göra mycket hållbar el; långa kuster, biobränslen, vattenkraft. För att elbilen är ju faktiskt inte renare än den el den görs utav och därför är just Norge och Sverige de bästa ställena.

Samtidigt är den ju inte gratis den norska, statliga elbilsrean. Kunde man inte satsa offentliga medel klokare för att få ner klimatutsläppen?

MG: – Många av de som sitter i elbilarna i bussfälten i Norge satt tidigare i bussen och det är klart att så vill vi inte ha det. Den som är först ut måste ta i rejält. Det gjorde Norge. Vi är tyvärr inte först ut, men det har ju fördelen att vi kan ta i litet mindre och få samma effekt.

– Men då ska vi ha en större bredd också. Vi ska göra vad Norge inte gjorde på biobränslena, vi ska göra vad Norge inte gjorde på beteendesidan. Då kommer vi smartare fram till en mindre peng.

Miljöminister Åsa Romson sa att hon vill se en fossil-fri fordonsflotta, alltså inte en fossil-oberoende. Tror du att regeringen lyckas nå dit?

– Det jag tror hon blandar ihop är nybilsförsäljning och fordonsflotta. 2030 är det fullständigt rimligt att inte sälja några nya fossilbränslebilar längre. Men målet fossiloberoende fordonsflotta gäller ju hela fordonsparken, inte bara nya bilar, och där får vi jämt sjå med att klara fossilbränsleoberoende som man då har översatt till åttio procents minskning av de fossila bränslena.

– Det är en tuff nog utmaning för de befintliga bilarna som ju faktiskt säljs här och nu och som då om femton år inte längre ska köra på fossila bränslen.

För vi har ju bilar ganska länge i Sverige och kör ofta längre än femton år innan en bil skrotas.

– Det har vi, och det betyder att en ensidig satsning på elbilar är jättebra. Men det räcker inte för att nå fossiloberoende, utan då måste vi ha bränslen som också funkar i tung trafik och som också går att använda i befintliga fordon.

– När man till exempel gör biodiesel av skogsavfall då går det att använda i befintliga dieselbilar och då får vi omställningen. Inte bara i de 300 000 bilarna som säljs per år, utan av de nästan 5 miljoner vägfordonen som redan finns. Det är mycket, mycket viktigare för klimatet.

Formel E - loppet i Malaysia, förutom en grönare image till motorsporten, kan den här nya tävlingsformen också påverka elbilsutvecklingen?

– Image är ju allt, och där har vi gjort en jättemiss vi som har snackat miljöbilar och elbilar, och vi har sagt att den här är lönsam. Men går man fram till någon som är vid sin BMW eller Audi och frågar: är din bil lönsam? Så tittar de ju på en som om man vore en idiot. 

– Det är klart att när vi väljer fordon så väljer vi både med hjärta och med hjärna. Och den här typen av satsningar, det profilerar om miljöbilarna och det är jätteviktigt för att få till en snabb omställning.