Rederier fäller master i Göteborg

Vänerrederier hjälper göteborgarna genom att fälla masterna när fartyg passerar Göta älvbron.

Göta älvbron är en viktig knutpunkt för trafiken i Göteborg och 60% av broöppningarna står ungefär 20 fartyg för, som går i trafik på Göta älv och Vänern.
Sedan några månader pågår en diskussion mellan rederierna och trafikkontoret i Göteborgs stad om att masterna ska fällas för att slippa broöppningar.
Avtal är skrivet för ett fartyg för att få en mastfällning och Jan Mathisson vid Göteborgs stad hoppas på fler innan hösten.