Poliser okunniga om handlingsprogram

72 procent av poliserna i landet anser att våld mot kvinnor prioriteras tillräckligt inom den egna polisorganisationen. I Norrbotten ligger man under riksgenomsnittet, 65 procent anser att ämnet prioriteras tillräckligt.

När det gäller utbildning av poliser så ligger Norrbotten bättre till. Där anser 47 procent av dom tillfrågade att man fått tillräckligt med vidareutbildning för att bekämpa våld mot kvinnor.

”Vi borde ligga bra till”
Björn Lundberg, ordförande för Polisförbundet i Norrbotten, hade gärna sett att man legat bättre till i statistiken.

- Det är lite svårt att säga vad det beror på att vi ligger sämre till på en rad olika områden. Men det kan bero på vem som har svarat på frågorna. Vi borde ligga bra till då våld mot kvinnor är ett område som vi prioriterar, säger Björn Lundberg.

Handlingsprogrammet okänt
Anmärkningsvärt är att inte ens hälften av dom poliser i Norrbotten som deltog i undersökningen visste att det finns ett handlingsprogram för hur våldet mot kvinnor ska bekämpas. 47 procent av poliserna kände inte till att det finns ett handlingsprogram.

- Det kan bero på att det är direktiv tagna på en högre nivå och att en del av poliserna inte känner sig delaktiga, säger Björn Lundberg.