Socialanställd fast för stöld

En kvinna, anställd på Socialtjänsten i Gävle har nu poilisanmälts, misstänkt för förskinring. Enligt polisanmälan så ska kvinnan ha tgit pengar ur så kallade "egna medel konton".
Det är konton som socialförvaltningen förvaltar åt personer som inte klarar av att sköta sin egna ekonomi. Totalt ska det röra sig om cirka 30 000 kronor, sm kvinnan tagit från två personers konton.