Stadsjeeparna ska bli färre i Stockholm

Stockholms stad ska utreda hur antalet stadsjeepar kan bli färre i stadens centrala delar. I går beslutade gatu- och fastighetsnämnden att det nya trafikkontoret ska ta fram förslag i frågan.

Trafikkontoret fick också i uppdrag att ta fram en definition av begreppet stadsjeep för Stockholm, för någon sådan finns inte i dag.

Vänsterpartisten Ann-Marie Strömberg skriver i ett pressmeddelande att stadsjeeparna inte är lämpade för stadstrafik och att de släpper ut mycket mer koldioxid än andra personbilar.