Få med invandrarbakgrund i Stockholms stads bolagsstyrelser

Det är ont om människor med invandrarbakgrund i Stockholms stads bolagsstyrelser.

Det visar en genomgång som Radio Stockholm har gjort av styrelserepresentationen i 17 av Stockholms stads bolag. Det är alla de stora bolagen med politiker i styrelserna, till exempel de kommunala bostadsbolagen, näringslivskontoret, stadsteatern, Globen och bostadsförmedlingen.

Av de 116 styrelseposterna är det bara 11 poster, eller 9 procent, som innehas av någon med invandrarbakgrund.

De flesta bolagen har inte någon invandrare alls i styrelsen.