Rätt döda i självförsvar i Florida

I den amerikanska delstaten Florida har rätten för privatpersoner att döda i självförsvar stärkts. En ny lag har undertecknats, som innebär att människor har rätt att döda i självförsvar, utan att först ha försökt fly från faran.

Kritiker befarar att lagändringen ska leda till en vilda-västernmentalitet, där människor dödas för struntsaker.