Uranbrytning oroar i Kanada

I sverige har det inte brutits uran på över 30 år. I Kanada däremot bryts uran och många kanadenare är oroade.

Tillståndet att leta uran i närheten av åselebyn Lillögda innebär inte per automatik att det blir en gruva där så småningom.

-Tillståndet är i huvudsak en företrädesrätt för bolaget om de hittar något, säger Bergmästare Jan-Olov Hedman.

Här i Sverige har inget uran brutits på över trettio år men i den kanadensiska provinsen Saskatchewan däremot, bryts en tredjedel av allt uran till världens kärnkraftverk. Och många männsikor i närheten av urangruvorna är oroliga.

En av dem är Ric Richardson, som själv sett fiskar med skador runt ögonen.

- Vi vill inte att det här ska bli ett ingemansland som vi måste flytta ifrån, säger Ric Richardson.