Friskaste personalen finns på Gotland

Försäkringskassans friskaste personal arbetar på Gotland.

Över hela landet har Försäkringskassan en sjukfrånvaro över genomsnittet, men här på Gotland hamnar man klart under med tre procents frånvaro.
Jesper Hedlund är en av de anställda i Visby, och han tror att mycket beror på bra arbetsklimat och bra chefer.