Antalet adopterade barn har mer än halverats på 10 år

7:08 min

2004 adopterades närmare 1000 barn till Sverige. Men i år har den siffran sjunkit till 348.

– Jag tror att det här beror på globala händelser som då påverkar Sverige. Adoptionsverksamheten har privatiserats i hög grad och därför också skakats av korruptionsskandaler. Det tillsammans med att fler länder fått det bättre och därför också adopterar gör att antalet adopterade nog minskat. Sverige har inte stängt sina gränser för adoption för något land men andra länder sätter ibland stopp vilket brukar förklaras av att korruptionen gör att adoption snarare blir människohandel än något annat, säger Tobias Hübinette som är forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Sverige har länge varit ledande som adoptivland och det menar Tobias beror på att Sverige sedan många år haft goda koktakter med länder i tredje världen och då adopterat som ett steg i biståndsarbetet. Men Tobias menar också att det finns problematik runt adoption i de fall där pengar gör att verksamheten övergår till människohandel vilket kräver god kontroll för att undvika.

Instagramkonto för adopterade i Sverige

Linnea Brännström driver instagramkontot Adopterad i Sverige och säger att hon startade kontot för att adopterade i Sverige behöver en plattform för att få uttrycka sig.

– Jag kände själv att jag behövd en plattform för att utrycka mig och att möta andra med liknande erfarenheter. Det är också sällan som adopterade får plats att uttrycka sig i medier och därför behövdes det här kontot. Framför allt har jag flera gånger utsatts för rasism och det är något som jag vill lyfta via det här kontot, att vi som adopterats inte sällan får utstå sånt.

Linnea Brännström säger att hon är positiv till adoption men att hon precis som Tobias ser problem med att pengarna styr och att adoptionen blir en verksamhet bara för de som vill tjäna pengar.