Stor brist på psykiatriker

Landstinget i Uppsala län har stora svårigheter att rekrytera läkare till psykiatrin. Just nu saknas nästan ett tiotal psykiatriker och i Tierp där det inte finns en enda har man tvingats införa telepsykiatri.

Allt sedan mordet på Anna Lindh har det rapporterats mycket kring resursbristen inom psykiatrin. Men här handlar det inte om brist på pengar utan helt enkelt att det inte finns personal att få tag på. För de psykiskt sjuka så innebär rekryteringsproblemen mindre tid med läkarna.

Birgitta Lanner, chef för allmänpsykiatrin i Uppsala län, säger att det just nu pågår intensiva försök att rekrytera personal men att det är svårt eftersom andra landsting har samma rekryteringsproblem:

- Det är ju en brist på specialister i landet som helhet.

Totalt saknas det åtta eller nio läkare inom psykiatrin i Uppsala län, varav fem snabbt skulle behövas inom allmänpsykiatrin, den enhet som bemannar psykakuten.

I Tierp där man under en längre tid varit helt utan psykiater tvingades man nyligen införa telepsykiatri, alltså att läkaren sitter framför en teveskärm i Uppsala och den psykiskt sjuke framför en skärm i Tierp.

Per Busch från Uppsala har flera gånger varit inlagd för psykoser och han tror att det här är en farlig lösning:

- Man är så jävla utkastad i universum som psykiskt sjuk. Man känner sig så fruktansvärt ensam och utsatt att man måste ha en fysisk person att ty sig till.

Kontakta reportern:

jonas.alsgren@sr.se