Psykiatrin har inte råd att förhindra självmord

Inte ens människor med allvarliga självmordstankar kan vara säkra på att få hjälp av psykiatrin i länet.

Pengarna räcker inte för att ge det stöd som människor i kris och anhöriga har rätt att kräva. Det menar Solveig Nielsen, chef för psykiatrin i länet.