Småpartier kan missgynnas

De små politiska partierna riskerar att stängas ute från viktiga delar av den demokratiska beslutsprocessen i Region Blekinge.
Det anser miljöpartiet, som är kritiska till de nya arbetsformer som föreslås bli gällande i regionförbundet. Enligt Claes Jansson, en av miljöpartiets representanter i Region Blekinge, har hittills större beredningsgrupper, med politiker från flera olika partier, jobbat fram beslutsunderlag. Men i den skiss för Region Blekinges framtid, som bland andra det socialdemokratiska landstingsrådet Marie Sällström varit med och arbetat fram, framgår istället att man ska ge en eller två personer i uppdrag att ta fram beslutsunderlag. Claes jansson gör tolkningen att det gamla sättet att arbeta kommer att försvinna.