Ökad samarbete inom umeåregionen

Samarbetet inom Umeåregionen ska fördjupas. Det är alla pariter i Umeå överens om.

Men enligt Lennart Holmlund, socialdemokraiskt kommunalråd i Umeå, finns det i nuläget inga diskussioner om någon förändring när det gäller kommunindelningen i Umeåregionen.

Det är inte bara inom Umeåregionen, det vill säga Umeå, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors som ett samarbete är aktuellt.

Tillsammans med Örnsköldsvik samarbetar regionen omkring Botniabanans roll som tillväxtfaktor i Umeåregionen. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden förutsätter ett sammarbete mellan regioner, säger Lennart Holmlund.