Säkrare diagnos ger säkrare rättläge

Ny schizofrenidiagnos  är under utprovning.

Lundaforskare patensöker sin metod att passivt diagnosticera schizofreni. Hittills har träffsäkerheten varit mycket hög, 97%, jämfört med den gängse diagnosapparaten som har en osäkerhet på 70%. Detta ger ett osäkert rättsläge, när psykiatriker inte är överens om tillståndet hos brottslingar.