Flyktingmedicinskt centrum föreslås i länet

Det borde inrättas ett flyktingmedicinskt centrum i Västmanland. Det skriver bland andra Migrationsverket och Integrationsenheten inom Västerås stad i ett förslag till Landstinget.

Idag får flyktingarna söka sig till den vanliga vården när de har fått uppehållstillstånd, men eftersom de ofta har hemska upplevelser med sig i bagaget och är traumatiserade är många av dem i behov av specialvård.

Därför finns ett behov av ett flyktingmedicinskt center i Västerås, anser Catrin Lindberg, verksamhetschef för Asylhälsan:

- En del har varit med om svåra övergrepp - kvinnor då, men det gäller även män - och behöver extra samtal om det.

- Dels har de flesta väldigt dålig kroppskännedom, man känner inte till egenvård, man får börja från början med mycket information för att bättre kunna integreras i det svenska samhället, säger Catrin Lindberg, som visserligen inte är en av dem som skrivit till landstinget i frågan, men som stöder förslaget.

- Genom ett sådant här centrum i Västerås skulle man kunna ägna dem mer tid - det är kanske vanligt att man försöker glömma vad man varit med om, säger Lindberg till P4 Västmanland.