Kommunstyrelsen i Lysekil kan tvingas avgå

Revisorerna i Lysekil har tröttnat på att kommunens ekonomi inte gått ihop under snart tio år. Revisionsgruppen kommer därför inte att rekommendera att kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2004 års bokslut. Något som kan leda till att styrelseledamöterna måste avgå.
Sven-Gunnar Gunnarsson (s), kommunalråd i Lysekil, tycker att det är ett jobbigt besked, då ekonomin för 2005 håller på att komma i balans.