Länsstyrelsen hoppas på mer pengar till saneringar

1:25 min

Naturvårdshandläggaren Mattias Vejlens vid Gotlands länsstyrelse hoppas på en 30-procentig ökning av anslagen till förorenad mark i budgeten för nästa år.

För i förslaget från socialdemokraterna och miljöpartiet ligger en 30 procentig höjning av anslaget till sanering av förorenad mark, en ökning med  170 miljoner kronor.

För Gotlands del handlar det om de tio mest förorenade områdena - där det saknas pengar säger Mattias Vejlens.