Falu Ridklubb får köpa ridanläggningen

Kommunstyrelsen i Falun beslutade igår att ridanläggningen i Främby ska säljas till Falu Ridklubb. Priset blir 2,3 miljoner kronor, som klubben får låna i ett ränte- och amorteringsfritt lån. Dessutom ska 10 hektar mark arrenderas ut till klubben för 100 kronor per år, och klubben får ett ökat bidrag av kommunen.

Det betyder att klubben nu kan komma igån med bygget av ett nytt stall, som ska ersätta det gamla, som dömts ut som plats att hålla hästar.