Ingen strömming för pappa heller?

Fruktsamma kvinnor ska inte äta så mycket Östersjöfisk - risken för inlagring av miljögifter är stor. Men även män som vill bli fäder har anledning att fundera över dieten.

Anna Rignell-Hydbom är doktorand i Lund, och hon påpekar i  sin kommande avhandling att miljögifter i fet östersjöfisk tycks skada männen spermier. Hennes material är yrkesfiskare med hög fiskkonsumtion vars spermiekvalitet visar sig vara sämre än andra mäns.