Industri och handel ersätter Kungsfors i Skene

Småindustrier och handel kan ersätta nedlagda Kungsfors fabrik i Skene. En ny plan som ska tillåta kontor, handel och småindustri är på väg och kommunen vill köpa in mer mark från Borås Wävferi i centrala Skene.