70 miljoner till CTF

CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet får cirka 70 miljoner kronor under en tioårsperiod för att utveckla en ledande forskningsmiljö inom området kollektivtrafik.

Pengarna kommer från Vinnova, Verket för innovationssystem.

- Det är fantastiskt roligt och ett stort erkännande för den forskargrupp som bedriver kollektivtrafikforskning här på CTF, säger Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Forskargruppen studerar bland annat hur resenärer upplever kollektivtrafiken och hur personalen uppfattar verksamheten och sitt eget arbete.

Forskarna tittar även på hur kollektivtrafiken bidrar till hållbar utveckling och hur man kan samordna arbetet när olika trafikoperatörer och huvudmän är inblandade.

Ett annat forskningsområde rör de spelregler som styr kollektivtrafiksektorn och dess aktörer. Här läggs grunden för de kunderbjudanden som tas fram och därmed för den kollektivtrafik som resenären upplever.