Vaccin hjälper i pollentider

Björkpollen har dykt upp i pollenprognoserna den sista tiden.

Idag talas den om låga till måttliga halter av sälg, vide och björk och låga halter av alm.

För den som inte blir hjälpt av tabletter finns sen länge möjlighet att bli vaccinerad. Men trots det känner många inte till möjligheten säger allergisjuksköterskan Ulla Agneborn till P4 Kalmar.