Sammanstötning i Öresund

Ett norskt handelsfartyg körde vid tiotiden på tisdagskvällen i Öresund i höjd med Viken på en pråm som bogserades av en dansk båt.

Efter kollisionen fortsatte fartyget men blev senare stoppat av ett kustbevakningsfartyg.

Det blev endast mindre materiella skador, men Kustbevakningen ska utreda vad som ligger bakom sammanstötningen.