Arsenik kring sågen i Källunge

Höga halter av arsenik har hittats i ett dike som rinner vid gamla Källungesågen. Diket ska nu rensas för att inte brunnar och boende i närheten ska drabbas.

Det är tryckimpregnering av virke som är orsaken till att området vid Källungesågen blivit förorenat. Massvis med stockar impregnerades med giftiga ämnen från mitten av 40-talet fram till mitten av 70-talet.

Då användes medel som innehöll bland annat arsenik och dioxin. Och nu har undersökningar och jordprov alltså visat att giftiga ämnen finns kvar i jorden i ett dike norr om järnvägsbanken. Diket rinner mot Bäl och närmaste brunn ligger cirka 500 meter österut från Källungesågen och inom en radie av en kilometer finns ytterligare brunnar öster om fastigheten.

Det finns också en bostad som ligger intill området kring den gamla sågen. För att få bort de giftiga jordmassorna i diket ska nu 60 kubikmeter jord fraktas bort och saneras. Ansvarig för själva saneringen är företaget Setra Trävaror.