Östersjölaxen fortfarande hotad

Framtiden för den vilda laxen i Östersjön är fortfarande ovisst. Trots att antalet laxar ökar igen. Med anledning av det har Sportfiskarna i Skellefteå samlat ihop både svensk och utländsk expertis till en konferens nu i veckan.
Sportfiskekonsulenten Elisabeth Wiklund säger att man inte får slå sig till ro, t ex kan den fruktade laxsjudomen M 74 komma tillbaka. Det finns forkare som sett tendenser till det. Elisabeth Wiklund säger vidare att beräkningarna för hur mycket lax svenska älvar kan prodcera troligen är för lågt satta. Det leder till att myndigheterna kan komma att tilldela yrkesfisket för stora fångstkvoter, säger Elisabeth Wiklund.