Öppna förskolor i länet blir färre

Antalet öppna förskolor i länet minskar. Det berättar skolverkets statistik, som man tagit fram tillsammans med Statistiska Centralbyrån, SCB. För fem år sen fanns det i länet 15 öppna förskolor. Vilka fram till idag stadigt minskar. Statistik från länet berättade att 2004 fanns det 10 stycken.

Samma minskning sker i landet i stort. Sen 1991 har antalet öppna förskolor minskat från över 1500 till dom idag 447.

I skollagen beskrivs öppen förskola som en kompletterande förskoleverksamhet. Den vänder sig till hemarbetande föräldrar och deras barn och är också en resurs för familjedaghemmen.