Skåne

Ungt nätverk gör uppror på trång bostadsmarknad

2:47 min

Bostadsbristen tvingar allt fler unga att mot sin vilja bo kvar hemma. Andelen unga vuxna som har en egen bostad är den lägsta någonsin. Det vill nätverket Bostadsupproret ändra på genom att föra upp frågan på den politiska dagordningen.

Nästan 300 000 unga mellan 20-27 år saknar bostad och en av fyra är "mambos", visar en rapport från Hyresgästföreningen och bristen på bostäder slår särskilt hårt mot de unga.

– Många har osäkra anställningar och sämre ekonomi vilket gör att man är utsatt på bostadsmarknaden, säger Malin Stenborg, opinionsbildare på Hyresgästföreningen Skåne.

Politiker måste prioritera

För ett halvår sedan startades Bostadsupproret som är ett partipolitiskt obundet och flexibelt nätverk för att lyfta upp bostadsfrågan för unga på politikernas förhandlingsbord.

Nätverket har runt 10-20 personer som kommer på mötena och runt 200 personer är med i nätverkets Facebookgrupp.

– Vi vill framför allt uppmärksamma politikerna om att det här är en angelägen fråga för oss och en fråga som de behöver prioritera.

Måste finnas bra system

För att nå ut till politikerna har nätverket bland annat organiserat en plakataktion och varit med i Bostadsvrålet och skrivit ett antal debattartiklar.

– Det är viktigt att politisera den här frågan. Att fixa en bostad är inte bara upp till varje enskild person. Det måste finnas bra system så att man känner sig trygg med att flytta hemifrån, säger Malin Stenborg.

Samarbete på gång

Bostadsupproret har inlett ett samarbete med jagvillhabostad.nu som också är ett nätverk som jobbar med bostadsfrågor

– De har hållit på lite längre och kommit in i mer etablerade politiska rum. De är inte heller så aktivistiska längre så vi kan komplettera varandra, tror Malin Stenborg.