Norman Mailer säljer sitt arkiv

The Harry Ransom Humanities Resarch Center vi universitetet i Austin, Texas har köpt författaren Norman Mailers arkiv. Det rör sig om allt från 10 000 brev, handskrivna manuskriptutkast, förstautgåvor och förlagskorrespondens till fotografier, intervjuer och ekonomisk redovisning. 

2,5 miljoner dollar betalade universitetet för arkivet som de menar är ett av de mest kompletta och intressanta litterära arkiv som centret någonsin kommit över.

Kulturnytt