Ökning av apatiska flyktingbarn

Antalet kända fall av apatiska flyktingbarn har ökat dramatiskt under senare år. Sedan januari 2003 är nio fall av apatiska flyktingbarn kända i Sörmland. Det framgår av den första kartläggningen av barn med uppgivenhetssyndrom som är gjord av regeringens nationella samordnare Marie Hessle och docent Nader Ahmadi på Dagens Nyheters debattsida. Kartläggningen bygger på uppgifter om barn som varit aktuella inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

De flesta barnen kommer från det forna Sovjetunionen och från det forna Jugoslavien. Barnens symtom har sett olika ut, allt från skolvägran till sängliggande utan kontakt med omvärlden.