Lägre vinst för Capio

Sjukvårdskoncernen Capio redovisar en vinst före skatt på 137 miljoner kronor för årets första kvartal.

Samma kvartal förra året var vinsten 383 miljoner men då ingick reavinster på 227 miljoner.  Omsättningen ökade något till 2, 42 miljarder kronor.

Exklusive effekter av förändrade valutakurser och företagsköp, ökade omsättningen med 6,2 procent, enligt delårsrapporten.