Telenor går sämre än väntat

Teleoperatören Telenor redovisar en vinst före skatt på 2,8 miljarder norska kronor första kvartalet, betydligt sämre än samma period i fjol då vinsten blev 5 miljarder.

Omsättningen ökade till 15,3 miljarder norska kronor, från 14,2 miljarder.
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar steg något, till 5,1 miljarder norska kronor men understeg, liksom omsättningen, analytikerkårens förväntningar.
Telenor räknar fortfarande med att helårets vinst, exklusive jämförelsestörande poster, kommer att öka jämfört med 2004.