Färre kvinnor gör gynekologiskt prov

Allt färre kvinnor i Sörmland gör gynekologiskt cellprov. Förra året kom 42 procent av de kallade till Kvinnoklinikerna i Sörmland. Vilket är något färre än året innan. Ett gynekologiskt cellprov tar man för att se att man inte har cellförändringar i livmodern. Cellförändringar kan tyda på cancer.

Varje år upptäcks cellförändringar hos 30 000 svenska kvinnor, och av dem utvecklar bara 1,5 procent livmoderhalscancer.

Alla kvinnor mellan 25 och 59 år i Sörmland får erbjudande om att kolla livmoderhalsen för att se om cellförändringar skett. Det erbjudandet får de vart tredje år. Av olika orsakar väljer över hälften att inte undersökas. Barnmorska och vårdenhetschef Ann-Sofi Almkvist på kvinnokliniken i Eskilstuna tror vardagen gör att många kvinnor inte prioriterar ett frivillig test.