Livsmedelsverket ska jämställdhetsgranskas

Livsmedelsverket som ligger i Uppsala ska granskas av Jämställdhetsombudsmannen, Jämo. Statens myndigheter ska nämligen föregå med gott exempel.

Jämo kräver besked om Livsmedelsverket har beredskapsplan mot sexuella trakasserier, de ska också meddela om de anstränger sig för att rekrytera personal av det underrepresenterade könet. Och de måste redogöra för om lönerna är jämställda. Även Rikspolisen, Domstolsverket, och Säpo ska granskas.