Välja Krav på krog svårare

Varfriheten för de som vill äta och dricka krav-märkt ute har minskat. De senaste två åren har antalet krav-anslutna krogar i Uppland halverats.

Antalet krav-anslutna krogar har kontinuerligt minskat i Uppland de senaste åren. 2002 fanns det 13 kravanslutna krogar i länet och när Krav nu släpper siffrorna för år 2004 visar de en ytterligare nedgång till 7.