Få vill ha kommunala praktikplatser

Intresset för att göra praktik inom den kommunala sektorn är mycket lågt bland de arbetslösa i Malmö. Just nu erbjuds nästan sjuhundra kommunala praktikplatser, men inte ens var sjunde plats är tillsatt.

– Jag tycker att det är tråkigt, såklart. Jag tycker att det är ett generöst erbjudande, för kompetens är färskvara, och här får man ett erbjudande att hålla sin kompetens färsk, säger Cecilia Lejon, enhetschef på Arbets- och utvecklingscentret i Rosengård.

Omkring 8000 arbetslösa ungdomar och invandrare i Malmö har möjlighet att söka de kommunala praktikplatserna, men hittills har bara omkring hundra platser tillsatts.

Enligt Cecilia Lejon så drar sig många arbetslösa för att söka praktikplatserna, eftersom de inte tror att de kommer att få jobb, när praktiken inom kommunen är slut. När det gäller de privata praktikplatser som kan erbjudas, så är intresset långt större. Nu ska praktikplatserna hårdlanseras.

– Vi kommer att försöka se, hur vi kan vara mer effektiva och använda det mer i våra samtal med de arbetssökande och på det viset marknadsföra de här platserna bättre, säger Cecilia Lejon.